Titel: Object 9.060.301 (ook wel 'de compensator')
Formaat: Ongeveer 400 x 200 x 150 centimeter
Materiaal: Bijzondere dingen die overbodig of overbodig geraakt zijn

 

Terwijl wij stilstaan, bewegen wij met een snelheid van ongeveer 1.666 km/uur. Er gebeurt niets schokkends. De huizen blijven staan. De bomen vallen niet om. Er is zelfs geen tegenwind. Maar niet voor lang meer. Want... de Aarde stopt met draaien. “Op z'n minst gaat de vaart eruit” stellen wetenschappers na onderzoek over een langere periode. “Er is in de toekomst veel vaartondersteuning nodig”. En dat laatste is kort samen­gevat wat de compensator doet: vaart maken.

 

De hier afgebeelde proefopstelling (schaal = 1:200)
was te zien tijdens Open Stal 2021.

Wereldwijd liggen op zo'n 320 meter ondergronds zowel breedte- als lengtegraden, op landkaarten aangegeven met dunne lijnen. Voor de compensator vormen de breedtegraden een solide netwerk van mogelijke transportlijnen om de aarde op snelheid te houden. De wrijving tussen het onderste compensatorwiel en de breedtegraad zorgt voor vaart middels afzetting: het zogenaamde loopbandeffect. De geboden vaartondersteuning varieert van 0,0001 tot 1.666 km/uur.

Medio 2035 zijn in Nederland drie compensatoren gepland. De eerste zal in bedrijf zijn op de lijn Julianadorp/ Oldeberkoop/Musselkanaal.
De tweede op de lijn Den Haag/ Gouda/Arnhem en de derde op de lijn Urmond/Sittard.

Win-win situatie
De rotatie van de Aarde blijft dankzij de compensatoren gewaarborgd. Ook heeft het compensatorproject een groot aantal positieve neveneffecten. Denk op de eerste plaats aan werk­gelegenheid in bouw en innovatie zowel nationaal als internationaal. Ook aan de stijgende vraag naar energie kan het compensatorproject een grote bijdrage leveren. De warmte die vrijkomt bij de bewrijving van de breedtegraden wordt opgevangen en dient als duurzame energiebron voor industrie, stadsverwarming en tuinbouw.
De bij de aanleg van de compensator­transportlijnen vrijgekomen grond wordt gebruikt voor het bouwen van duurzame aardwoningen en het ophogen van door zeespiegelstijging bedreigde leefgebieden.
Kortom: op vele fronten biedt het project een hoge mate van economische groei en welvaart.


Titel: Object 8.060.241 (ook wel 'de vogelfluiter')
Formaat: Ongeveer 4x2x1,5 meter
Materiaal: Bijzondere dingen die overbodig of overbodig geraakt zijn

 

Vooruitlopend op het mogelijk uitsterven van vogels maakte ik deze fluitmachine om het vogelgeluid te behouden voor mensheid en landschap.

De fluitmachine floot naar hartenlust tijdens de expositie 'Maar het leven gaat door' in de Wonderkamers te Nijeholtwolde


Titel: Object 7.012.281 (ook wel 'de zucht')
Formaat: Ongeveer 3 x 2 x 1 meter
Materiaal: Bijzondere dingen die overbodig of overbodig geraakt zijn

 

Wanneer slaken wij nog een zucht van verlossing? Steunen en zuchten zijn niet meer alledaags. Velen zijn het verleerd, vinden het ongepast of weten niet wanneer zuchten geoorloofd is. Zijn techniek en wetenschap in staat het tij te keren?

Object 7.012.281 (ook wel 'de zucht') stond tijdens de expositie 'Verlost' omslachtig piepend en krakend een zucht te slaken.


Titel: Object 5.070.121 (ook wel 'de berg groeit')
Formaat: Ongeveer 300 x 220 x 120 cm
Materiaal: Bijzondere dingen die overbodig of overbodig geraakt zijn

 

De berg groeide tijdens:
- Once in the Wetlands in Scherpenzeel (2018)
- Kaalstaart in Amersfoort (2018)
- Heemsteedse Kunstbeurs in Heemstede (2019)
- K38 in Roden (2019)
- OpenPoortenDag in Buggenum (2019)
- Huntenkunst in Ulft (2019)
- OO-kunst in Kortemarkt (2019)

- 7 Droom Duo's in Gorredijk (2022)

 

Hieronder een fragment uit het product (de berg) geproduceerd door het ding.